Navigation

 • MARSZ i SADZENIE ROŚLIN z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

  Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970roku (obecnie w 192 krajach). W Polsce Dzień Ziemi obchodzimy od 1990 r. Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie każdego roku obchodzą Święto Ziemi. Tym razem wszyscy uczniowie i dzieci z „0” wraz z nauczycielami wzięli udział w marszu, którego tematem przewodnim było hasło: „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”. Każdy uczeń miał wykonany przez siebie plakat nawiązujący do głównego hasła lub kwiaty z bibuły. Marsz odbywał się wzdłuż głównej drogi w Rudce Kozłowieckiej. Po przemarszu dzieci oraz uczniowie sprawdzali swoją sprawność i wiedzę rozwiązując ekologiczne zagadki. Wszyscy wiemy jak ważną rolę dla klimatu i otoczenia odgrywają rośliny. Mamy uczniów z klasy 2 chcąc podkreślić znaczenie zieleni w życiu człowieka, posadziły piękne krzewy i kwiaty na szkolnym trawniku. Zdjęcia można obejrzeć w zakładce -„album fotograficzny”.

 • Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

  W dniu 15.04.2014r. ogłoszone zostały, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej.  Nie udzielamy informacji telefonicznej.

  Zgodnie z procedurą rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, Rodzice dzieci zakwalifikowanych, w dniach 15.04-25.04.2014r. powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola. Druki dostępne są w sekretariacie przedszkola.

  W dniu 28.04.2014r. opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej

 • JUŻ PO SPRAWDZIANIE

  Ponad 350 tysięcy szóstoklasistów w całej Polsce 1 kwietnia br. pisało sprawdzian na koniec szkoły podstawowej. W naszej gminie do sprawdzianu przystąpiło 188 uczniów. Do sprawdzianu przystąpili także  uczniowie klasy 6 z naszej szkoły. Wszyscy stawili się odświętnie ubrani i poważnie potraktowali swój pierwszy w życiu egzamin. Nikt nie wyszedł przed czasem, każdy  pilnie pracował       i kodował swoje arkusze.  Uczniowie zmagali się z zadaniami zamkniętymi i z zadaniami otwartymi,     m. in. pisali wypracowanie pt: ,,Co dwie głowy to nie jedna”, którego bohaterowie wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu zatytułowane ".

        W tym roku po raz ostatni sprawdzian odbywał się na starych zasadach.  Uczniowie rozwiązywali  jeden test obejmujący wiedzę ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, badający poziom umiejętności czytania, pisania, rozumowania,  wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z informacji. Sprawdzian od roku 2015 będzie się składał z dwóch części.
    Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów  w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Ta część sprawdzianu ma potrwać 80 minut. Po części pierwszej i przerwie szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Zgodnie z nową podstawą programową wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Ta część egzaminu potrwa 45 minut.

    Udział  w sprawdzianie  jest obowiązkowy  i jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Na wyniki trzeba poczekać  do czerwca, a zaświadczenie uczniowie otrzymają na zakończenie roku szkolnego razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

 • MAMY SZAFKI !!!!

  Tydzień temu na korytarzu szkolnym pojawiły się szafki w pięknych pastelowych kolorach. Od razu wzbudziły wiele emocji.  Wszyscy się zastanawiali skąd szafki wzięły się w naszej szkole i co z nimi będzie. 

  Okazało się, że szafki zostały zakupione dla szkoły z funduszu  sołeckiego dla uczniów szkoły i sołtys wsi pan Władysław Maszkowski przekazał je nam.

  Każdy uczeń ma do dyspozycję na czas edukacji w szkole jedną  szafkę.  Szafki są nowe więc należy o nie dbać i eksploatować zgodnie z regulaminem, który znajduje się obok szafek.

  Dziękujemy panu sołtysowi i mieszkańcom wsi Rudka Kozłowiecka, że mają na względzie dobro szkoły i jej uczniów. Przypominam, iż w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego zostało zakupionych 10 laptopów, z których korzystamy w pracowni komputerowej.

   Dziękuję bardzo w imieniu swoim, nauczycieli, pracowników szkoły oraz UCZNIOW I ICH RODZICÓW.

 • OTWARTE DRZWI W SZKOLE

  W sobotę  22.03.2014r. odbyła się w szkole uroczystość ,,Otwarte drzwi”.

  Drzwi szkoły w tym dniu otwarte były dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać szkołę, jej wygląd, wyposażenie, a także poznać szkołę jako miejsce przyszłej nauki swoich dzieci. Podczas uroczystości pani dyrektor przedstawiła zebranym informacje o szkole, wymieniając argumenty,  dlaczego warto się uczyć w naszej szkole: mała kameralna szkoła  z liczbą uczniów umożliwiającą prawdziwą indywidualizację pracy na lekcji, pracownia komputerowa z 18 stanowiskami, gdzie każdy uczeń ma swój komputer, dobrze wyposażone sale lekcyjne, dwie  tablice interaktywne, szafki szatniowe, kompetentni nauczyciele, itp.  Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, plastyczne, recytatorskie i sportowe.  Wystąpili uczniowie klasy 3 z Klaudią Pacek i Kasią Kozieł z klasy 5  z prezentacją i wystawą ,,Baśniowe anioły”. Obecnie wystawę ,,Baśniowe anioły” można oglądać do końca marca 2014r w Szkolnej Galerii w Zespole Szkół w Niemcach. Wernisaż odbył się 13 lutego br.  w Niemcach.  Uczniów do występu przygotowywała pani Dorota Gajownik. Dziewczynki  z klasy 2- Julka Firlej i Weronika Szymańska zaśpiewały ,,Lipkę”,  a Kasia Kozieł z klasy 5 zaśpiewała piosenkę Bratanków ,,Za wielkim morzem ty”. Uczennica reprezentowała szkołę w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki Niezapomniane melodie  w Ciecierzynie, gdzie zajęła 3 miejsce. Kasia przygotowywała się do konkursu pod kierunkiem pana Grzegorza Brzozowskiego, a dziewczynki z klasy 2 pod kierunkiem pani Marianny Adameczek i Doroty Gajownik. Piękny śpiew zaprezentowali uczniowie klasy 1 wykonując piosenkę o wiośnie w języku angielskim. Uczniów do występu przygotowała pani Paulina Mełgieś-Szostak. Z recytacjami wystąpili uczniowie reprezentujący szkołę w XIII Gminnym Turnieju Poezji Dziecięcej w Ciecierzynie:  Martyna Drozd, Anita Małyska, Nina Lisowska, Jakub Babiarz. Dużo emocji wzbudził pokaz kixboxingu w wykonaniu uczniów klasy 6: Klaudii Prill, Eryka Zielińskiego i Kubę Babiarza. Pani Monika Tokarska, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole, komentowała to, co demonstrowali uczniowie. Widać było ich ogromny talent sportowy.

    Po części artystycznej goście zostali zaproszeni do klasy przedszkolnej, gdzie mogli uczestniczyć w zajęciach plastycznych oraz do zwiedzania szkoły. Wiele emocji wzbudziły szafki szatniowe stojące na górnym korytarzu, pracownia komputerowa oraz tablice interaktywne.  

    Przygotowanie uroczystości zintegrowało wszystkich nauczycieli pracujących  w szkole, każdy miał swój udział w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości. Uroczystość ,,Otwarte Drzwi” pokazała, że szkoła świetnie zintegrowała się ze środowiskiem lokalnym i stanowi ważne centrum kultury we wsi.  Dziękuję więc nauczycielom i rodzicom          w przygotowanie uroczystości.

 • UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

  W  dniach 31 marca 2014r oraz 1 i 2 kwietnia 2014r. organizowane są w parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach    MISJE ŚWIĘTE.

  W tych dniach nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

  W dniu 1 kwietnia 2014r. uczniowie klasy 6 o godz. 9.00 piszą sprawdzian kończący szkołę podstawową- DLA NICH OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

     MISJE ŚWIĘTE  odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Proboszcza naszej Parafii.

     Uczniowie udają się do kościoła i wracają z niego pod opieką rodziców. Opiekę nad uczniami w kościele sprawuje nauczyciel katecheta.

     Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, mają zapewnione zajęcia opiekuńcze w szkole. Proszę rodziców o  pisemną zgłoszenie uczestnictwa ucznia

  w zajęciach opiekuńczych.

  Podstawa prawna:  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkłach publicznych   (Dz. U.  z 1992r. nr 36, poz. 155) 

 • PROŚBA!!!!!

  Bardzo prosimy o zapoznanie się z prośbą rodziców. Maciuś jest uczniem klasy 4 naszej szkoły i w imieniu rodziców i własnym, wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły o wsparcie chorego dziecka w potrzebie.

  Serdecznie dziękuję za pomoc. Teresa Bilińska

 • WIOSNA NA LUDOWO

  Jak co roku, 21.03. powitaliśmy wiosnę ogólnoszkolną imprezą Samorządu  Uczniowskiego, która  tym razem przebiegała pod hasłem „Raz na ludowo – jak dawniej lub na nowo”. W szkole było wyjątkowo kolorowo, ponieważ uczniowie wszystkich klas przygotowali barwne ludowe stroje.

  Dzień rozpoczął się od przekazania władzy dyrektora i nauczycieli nowej kadrze szkolnej. Funkcję dyrektora szkoły pełnił Eryk Zieliński, a pozostali uczniowie klasy VI zastąpili nauczycieli. Większość z nich stanęła na wysokości zadania i dobrze poradziła sobie z tym wyzwaniem. Klasa VI przygotowała także dla pozostałych dzieci konkurs „Milion w minutę”. Konkurencje wymagały uwagi, opanowania, dobrego oka i sprawności fizycznej. Główna nagrodą,  oprócz dyplomów, był czek na milion …całusów.

  Jedną z atrakcji pierwszego dnia wiosny był także finał szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego o nagrodę T.Sołtysa, radnego gminy Niemce. Zwycięzcami zostali: Ilona Nastulak (kategoria dziewcząt) i Eryk Zieliński (kategoria chłopców).

  Fotograficzne wspomnienia z naszej imprezy możecie obejrzeć w zakładce Album Fotograficzny.

 • ŚWIATEŁKO NADZIEI W TRUDNYCH CZASACH

  18. 03 uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć montaż słowno – muzyczny „Światełko nadziei” przygotowany przez członków koła polonistycznego. Nawet najmłodsze dzieci ze skupieniem i uwagą obserwowały występ starszych kolegów. Scena pogrążona w ciemności rozjaśniała się tylko pojedynczymi światełkami świec symbolizującymi pozytywne zachowania człowieka: otwartość, solidarność, współdziałanie, tolerancję czy nadzieję.  Członkowie koła potrafili swym występem zainteresować i wzruszyć zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

  Zdjęcia z występu znajdują się w zakładce Album Fotograficzny.

 • UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W LATACH 2007, 2008 i 2009 ORAZ ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE!

  Serdecznie zapraszam na spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Lublinie, które odbędzie się 17 marca 2014r.(poniedziałek)  o godz. 16.30 w Zespole Szkół w Niemcach, ul. Szkolna 23.

           Tematem spotkania będzie obniżenie wieku szkolnego oraz przygotowanie placówek oświatowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich.

          W imieniu dyrektora Zespołu Szkół w Niemcach – Teresa Bilińska

 • Pancake Day

  Dzisiaj Ostatki, a w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Naszej Szkole obchodzony jest Pancake Day czyli Dzień Naleśnika. Dzieci z klas 0-6 obejrzały prezentację multimedialną o tym dniu, następnie wszyscy zajadali się pysznymi naleśnikami. Pancake Day w Naszej Szkole zakończył się różnymi "naleśnikowymi" konkursami. Wszyscy bawili się "smacznie". Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii.

 • OTWARTE DRZWI

  OTWARTE DZRWI

  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

   IM. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYZNY

  W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ

   

  Zapraszamy  22 marca 2014r. od  godz. 10.00

  W programie między innymi:

  1. Występy artystyczne uczniów
  2. Zajęcia w klasie przedszkolnej.
  3. Zwiedzania szkoły, wystawy prac, gazeta szkolna  ,,Duża Przerwa”.

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 • IX POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI NIEZAPOMNIANE MELODIE

  Tematem bieżącej edycji konkursu , który odbył  się w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie w dniu 27 lutego 2014r, była muzyka folkowa. Jedyną  przedstawicielką naszej szkoły była Kasia Kozieł z klasy 5.  Kasia zaśpiewała piosenkę ,,Za wielkim morzem ty” sł. Z. Książek z repertuaru zespołu Brathanki, opiekun Grzegorz Brzozowski.   Wykonanie zostało docenione – Kasia zajęła 3 miejsce w kategorii soliści klasy IV-VI.

  Serdecznie gratulujemy Kasi i jej opiekunowi oraz mamie i siostrze, które dzielnie wspierały Kasię w przygotowaniach do konkursu i podczas jego trwania.

 • ZAPISY DO KLASY PRZEDSZKOLNEJ

  Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2009 do zapisu

  do klasy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej

  na rok szkolny  2014/2015.

  Zapisy prowadzimy od 1.03.2013r. do 31.03.2014r.

  Prosimy o kontakt z:

           p. Katarzyna Kasperek – poniedziałek w godz. 8 - 11

                  środa w godz. 8 -15

                  piątek w godz. 8 -15

           p. Dorotą Kamińską – wychowawczynią klasy przedszkolnej – codziennie w godzinach 7.30-12.30.

           Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły: www.spfrudka.edupage.org w zakładce Dokumenty.

           Do zapisu potrzebny będzie akt urodzenia dziecka z numerem PESEL i dowód osobisty rodzica do wglądu.

           W razie pytań lub uwag proszę dzwonić pod nr telefonu: 81 756 17 61.

 • XIII Gminny Turniej Poezji Dziecięcej w Ciecierzynie

  7 lutego 2014r. odbyła się trzynasta edycja Turnieju Poezji Dziecięcej w Ciecierzynie.

  W przesłuchaniach wzięło udział 55 recytatorów z przedszkoli i szkół z terenu gminy Niemce. Prezentacje oceniane było przez jury w składzie: Anna Krawczyk – dyrektor Działu Edukacji Kulturalnej w Centrum Kultury w Lublinie, Anna Kistelska - instruktor sowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Bożena Stępień – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach. Z naszej szkoły wystąpiło 7 recytatorów.

    I miejsce w kategorii ,,0”-II zajęła Martyna Drozd z klasy 2, opiekun p. Marianna Adameczek. Martyna będzie reprezentowała naszą szkołę w wojewódzkim etapie XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie w dniu 21.05.2014r.

  Anita Małyska także z klasy 2, otrzymała w tej kategorii wyróżnienie, opiekun p. Marianna Adameczek.

  Nina Lisowska z klasy 3 otrzymała wyróżnienie w kategorii klas III-IV, opiekun pani Dorota Gajownik.

  Jakub Babiarz  zajął  3 miejsce w kategorii klas IV-VI, opiekun p. Jolanta Janicka

    Serdecznie gratulujemy uczniom wyróżnionym oraz uczniom, którzy brali udział w konkursie. Wszyscy uczniowie starali się godnie reprezentować naszą szkołę. 

 • Rekrutacja 2014/2015

  W zakładce Dokumenty znajdą Państwo informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015

 • Ferie

   

  ZABAWA CHOINKOWA

   

  18 stycznia 2014r. w godzinach od 9.00 do 15.30 odbyła się w naszej szkole Zabawa Choinkowa. Zespół grał najpopularniejsze hity i wszyscy uczniowie świetnie się bawili. Naszą szkołę odwiedził również Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Wywołało to  uśmiech na twarzach najmłodszych. 

   W tym świetnym tanecznym nastroju rozpoczęły się ferie zimowe, które potrwają do końca stycznia. Do szkoły na zajęcia  zapraszamy 3 lutego 2014r.

 • UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

  Zabawa choinkowa odbędzie się w naszej szkole

   

  w dniu 18 stycznia 2014r. (sobota)

            w godz.   9-12  dla klas ,,0”-3.

            w godz.   12.30 -15.30       dla klas   4-6.

       O godz. 12 spotkanie ze Św. Mikołajem, który wręczy słodkie upominki przygotowane przez rodziców.

       Do tańca będzie przygrywał zespół muzyczny.

   

  Życzymy przyjemnej zabawy!!!

 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Od żuczka do żubra”

  Komisja w składzie:

  Paulina Mełgieś- Szostak, Agata Płonkowska, Dorota Gajownik oceniły  prace uczniów:

  I miejsce : Maciej Droździel,

  II miejsce: Nina Lisowska, Krystian Ośmiański,

  III miejsce: Katarzyna Kozieł, Klaudia Pacek

 • BAŚNIOWE ANIOŁY

  W dniu 20 lutego 2014r. odbył się wernisaż w Szkolnej Galerii Ucznia i Nauczyciela w Zespole Szkół w Niemcach. Na wystawie zatytułowanej „BAŚNIOWE ANIOŁY”  swoje prace prezentowali uczniowie naszej szkoły. Bajkowe anioły zostały wykonane pastelami  Podczas wernisażu uczniowie klasy 3 oraz Klaudia i Kasia z klasy 5 wystąpiły z poetycką częścią artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem pani Doroty Gajownik. Szkolna Galeria Ucznia i Nauczyciela połączyła różne dziedziny sztuki: plastykę, muzykę, poezję. W wernisażu uczestniczyli uczniowie klasy 4a i 4b w ramach edukacji plastycznej. Uczniowie ci z zainteresowaniem oglądali  część artystyczną i obejrzeli  ekspozycję prac naszych uczniów. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku dla wszystkich.

  Organizatorem wystawy była pani Joanna Piekarczyk, nauczyciel plastyki w ZS Niemce. Pani Piekarczyk wraz z uczniami z koła plastycznego udostępniła do zwiedzania naszym uczniom pracownię plastyczną i inne wystawy w szkole.

  Dziękujemy organizatorce za umożliwienie naszym uczniom ekspozycji swoich prac w Zespole Szkół w Niemcach. Dziękuję pani Dorocie Gajownik, uczniom szkoły oraz ich rodzicom  za przygotowanie ekspozycji i części artystycznej. 

  W szkolnej galerii prace można będzie jeszcze obejrzeć do końca marca. 

  T. Bilińska

page:

News

Contact

 • Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej
  Rudka Kozłowiecka 30B 21-025 Niemce
 • 0817561761

Photogallery